arrow left
Zpět

Města a infrastruktura

Zvyšování plynulosti a bezpečnosti dopravy

Více o

Datové analytické řešení nabízí cenné informace o dopravních trendech, zácpách a chování řidičů. Tato data umožňují optimalizovat časování dopravní signalizace, vytvářet efektivnější přepravní trasy a zavádět proaktivní strategie řízení dopravních zácp.

Pro
Obce a jejich společnosti
Ředitelství údržby silnic a dálnic
Městské architekty a úřady územního plánování
Developeři

Benefity

Efektivní a automatické řízení dopravy

Využití pokročilých datových technologií pro přesné řízení a optimalizaci pohybu dopravy.

Optimalizace veřejné dopravy

Analýza historických dat pomáhá předpovídat vzorce dopravy, což umožňuje agenturám veřejné dopravy optimalizovat jízdní řády, trasy a kapacitu tak, aby efektivněji uspokojovaly poptávku.

Zvýšená bezpečnost tras

Analýza oblastí s častými skoro kolizemi pro zajištění vyšších bezpečnostních standardů na konkrétních trasách.

Zvýšená průjezdnost dopravy

Využití inteligentních systémů řízení dopravy k podpoře plynulejšího a efektivnějšího pohybu vozidel.

Sledování kvality silnic

Analýza abnormalit v chování vozidel za účelem identifikace a řešení problémů s kvalitou.

Příklady

Potřebná organizace dopravy/zlepšení bezpečnosti

Prudké brzdění na křižovatce

Na křižovatce II/350 x II/343 prudce brzdí 20 % řidičů. Existuje zde vysoké riziko kolize, které policejní statistiky obvykle nezjišťují.

Icon - Lightbulb
Opatření:
Potřebná organizace dopravy/zlepšení bezpečnosti
Instalace elektronických informačních tabulí.

Pomalá doprava

Mezi 16. a 18. hodinou je v Legerově ulici průměrná rychlost dopravy 5 km/h, což ji charakterizuje jako oblast s dopravními zácpami.

Icon - Lightbulb
Opatření:
Instalace elektronických informačních tabulí.
Instalace zpomalovacích prahů na silnici.

Překročení rychlosti v obytné oblasti

V zóně 30 řidiči běžně překračují povolenou rychlost až na 40 km/h.

Icon - Lightbulb
Opatření:
Instalace zpomalovacích prahů na silnici.
Icon - Lightbulb
Opatření:

Jak data mohou podpořit vaše podnikání

Zajímají vás naše datové produkty? Váš obor nepatří mezi ty, jimiž se zabýváme? Spojte se s námi!
Thank you!
Your message was sent!
Icon - alert
Oops! Something went wrong while submitting the form.